NYHETSBREV HT 2020

NYHETSBREV HT 2020

Hej alla medlemmar i Sällskapet för restaureringskonst

Restaureringskonst 2019/2020 – Slutseminarium online

Restaureringskonst 2019/2020 – Slutseminarium online

Välkommen till slutseminarium fredag 12 juni, kl 9-12 – online
Demokratins dilemma – var står vi idag?

Restaureringskonst hösten 2020

Restaureringskonst hösten 2020

Tema – Vi skapar framtiden, den formar oss. Ansökningstid nu, sista anmälan 5 maj.

Dagens seminarium INSTÄLLT årsmöte och middag enligt plan

Dagens seminarium INSTÄLLT årsmöte och middag enligt plan

Styrelsen för Sällskapet för restaureringskonst har nu beslutat att inte genomföra seminariedelen av vårt årsmöte 2020. Flera talare har ställt in med kort varsel på grund av förkylningar eller policyfrågor från deras arbetsgivare. Vår avsikt är att finna ett nytt datum för seminariet så fort situationen med coronaviruset är över. Årsmötesförhandlingarna hålls däremot som planerat […]

Årsmöte Europa + Temakväll: Wood Heritage

Årsmöte Europa + Temakväll: Wood Heritage

Onsdag 25 mars, årsmöte Europa Nostra + temakväll Wood Heritage – From Axe to Sickle

Inbetalning av årsavgift 2020

Inbetalning av årsavgift 2020

Senast den 28 februari – Glöm inte ange namn!

Stadsholmen söker ny medarbetare

Stadsholmen söker ny medarbetare

Stadsholmen söker byggnadsantikvarie, fastighetsingenjör, teknisk förvaltare eller byggnadsingenjör med erfarenhet av arbete med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Vikarie till Restaureringskonst snarast!

Vikarie till Restaureringskonst snarast!

Vi behöver en vikarie på kursen Restaureringskonst på Konsthögskolan.

Erbjudande till Sällskapet: Indien – det förflutna moderna. Resa feb-mar 2020

Erbjudande till Sällskapet: Indien – det förflutna moderna. Resa feb-mar 2020

En resa till västra Indien planeras på initiativ av Tina Wik, Mikael Traung och Lars Gezelius,
i slutet av februari och början av mars 2020.