Vernissage – utställning av Restaureringskonst på Galleri Mejan

Vernissage – utställning av Restaureringskonst på Galleri Mejan

Varmt välkomna till vernissage – utställning av Restaureringskonst på Galleri Mejan! Program 19 maj17.00-20.00: Presentationer, förfriskningar och överraskningar! ”Den stora accelerationen” och ”Katalysator” undersöker –Kan restaureringskonstens metoder vara en ledtråd till ett hållbart samhällsbyggande? Utställningen öppen 20-25 maj, kl 12-18 vardagar, 12-17 helg. Galleri Mejan, Exercisplan (mittemot Moderna Museet) Skeppsholmen.

Välkomna tillbaka !

Välkomna tillbaka !

Viktig information till alla medlemmar.

NYHETSBREV HT 2020

NYHETSBREV HT 2020

Hej alla medlemmar i Sällskapet för restaureringskonst

Dagens seminarium INSTÄLLT årsmöte och middag enligt plan

Dagens seminarium INSTÄLLT årsmöte och middag enligt plan

Styrelsen för Sällskapet för restaureringskonst har nu beslutat att inte genomföra seminariedelen av vårt årsmöte 2020. Flera talare har ställt in med kort varsel på grund av förkylningar eller policyfrågor från deras arbetsgivare. Vår avsikt är att finna ett nytt datum för seminariet så fort situationen med coronaviruset är över. Årsmötesförhandlingarna hålls däremot som planerat […]

Inbetalning av årsavgift 2020

Inbetalning av årsavgift 2020

Senast den 28 februari – Glöm inte ange namn!

Detta är ett test

Publicerad av den 17 januari 2019 i Nyheter från Sällskapet | Inga kommentarer

Hej, Detta är enbart ett test från hemsidan, ni kan slänga detta mail!

Medlemskap i ICOM för Sällskapets medlemmar

Medlemskap i ICOM för Sällskapets medlemmar

Hej,   Sällskapets medlemmar kan nu bli medlemmar i ICOM (International Council of Museums), vilket i normala fall endast är möjligt om man är anställd vid ett museum. Nu kan de som inte har denna möjlighet i stället uppge sällskapet som ”sin institution” vid ansökan. Medlemskapet kostar 700 kr/år och ger fri entré på de […]

Årsavgift 2017

Årsavgift 2017

Det är dags för inbetalning av årsavgiften för 2017