Välkomna tillbaka !

Välkomna tillbaka !

Viktig information till alla medlemmar.

NYHETSBREV HT 2020

NYHETSBREV HT 2020

Hej alla medlemmar i Sällskapet för restaureringskonst

Europa Nostras årsmöte flyttat till efter sommaren!

Europa Nostras årsmöte flyttat till efter sommaren!

Mer information finns på Europa Nostras hemsida:

Dagens seminarium INSTÄLLT årsmöte och middag enligt plan

Dagens seminarium INSTÄLLT årsmöte och middag enligt plan

Styrelsen för Sällskapet för restaureringskonst har nu beslutat att inte genomföra seminariedelen av vårt årsmöte 2020. Flera talare har ställt in med kort varsel på grund av förkylningar eller policyfrågor från deras arbetsgivare. Vår avsikt är att finna ett nytt datum för seminariet så fort situationen med coronaviruset är över. Årsmötesförhandlingarna hålls däremot som planerat […]

Inbetalning av årsavgift 2020

Inbetalning av årsavgift 2020

Senast den 28 februari – Glöm inte ange namn!

Detta är ett test

Publicerad av den 17 January 2019 i Nyheter från Sällskapet | Inga kommentarer

Hej, Detta är enbart ett test från hemsidan, ni kan slänga detta mail!

Medlemskap i ICOM för Sällskapets medlemmar

Medlemskap i ICOM för Sällskapets medlemmar

Hej,   Sällskapets medlemmar kan nu bli medlemmar i ICOM (International Council of Museums), vilket i normala fall endast är möjligt om man är anställd vid ett museum. Nu kan de som inte har denna möjlighet i stället uppge sällskapet som ”sin institution” vid ansökan. Medlemskapet kostar 700 kr/år och ger fri entré på de […]

Årsavgift 2017

Årsavgift 2017

Det är dags för inbetalning av årsavgiften för 2017

Inbjudan till International Heritage Show, Paris 3-4 nov

Inbjudan till International Heritage Show, Paris 3-4 nov

Sällskapet för restaureringskonst förmedlar inbjudan till International Heritage Show i Paris 3-4 november 2016.

Sällskapet har nytt bankgironummer

Sällskapet har nytt bankgironummer

Notera Sällskapets nya bankgironummer.