Projektrum Augsburg

Publicerad av den 24 september 2022 i Sällskapet tipsar | Inga kommentarer
Projektrum Augsburg

Augsburg är ett projekt- och utställningsrum som tar sin utgångspunkt i snickarmästare Thomas Temptes konstnärskap.

Vernissage – utställning av Restaureringskonst på Galleri Mejan

Vernissage – utställning av Restaureringskonst på Galleri Mejan

Varmt välkomna till vernissage – utställning av Restaureringskonst på Galleri Mejan! Program 19 maj17.00-20.00: Presentationer, förfriskningar och överraskningar! ”Den stora accelerationen” och ”Katalysator” undersöker –Kan restaureringskonstens metoder vara en ledtråd till ett hållbart samhällsbyggande? Utställningen öppen 20-25 maj, kl 12-18 vardagar, 12-17 helg. Galleri Mejan, Exercisplan (mittemot Moderna Museet) Skeppsholmen.

Rossanders donationsfond

Publicerad av den 1 mars 2022 i Sällskapet tipsar | Inga kommentarer
Rossanders donationsfond

Forskningsanslag delas ut från Stiftelsen Gunhild och Sigrid Rossandersdonationsfond för att främja vetenskaplig forskning som berör äldrebebyggelse inom Stockholms stad. Hit kan även bebyggelse från1900-talet räknas. En till två gånger per år delar fonden ut mellan20 000 och 100 000 kronor till angelägna projekt. Anslag kan lämnas för forskning inom olika vetenskapliga ämnen somarkitektur- och […]

Stiftelsen Arkitekt Agnar August Palmérs Minne

Publicerad av den 22 februari 2022 i Sällskapet tipsar | Inga kommentarer
Stiftelsen Arkitekt Agnar August Palmérs Minne

u även forskningsstipendium att söka!

Förslag på projekt till årets höstrevy – tipsa oss

Publicerad av den 20 september 2021 i Sällskapet tipsar | Inga kommentarer
Förslag på projekt till årets höstrevy – tipsa oss

Tipsa oss om projekt till höstens projektrevy.

Bästa Renovering Restaurering – Årets Fasad 2021

Publicerad av den 30 juni 2021 i Sällskapet tipsar | Inga kommentarer
Bästa Renovering Restaurering – Årets Fasad 2021

Mur & Putsföretagen delar årligen ut priset Årets fasad, bland annat i kategorin bästa renovering restaurering. Tidigare vinnare är bla Nationalmuseum. En av årets fasads jurymedlemmar Per-Anders Johansson, som också är medlem i restaurerings sällskapet, har uppmärksammat sällskapet för restuareringskonst att de fortsatt tar emot förslag på projekt i kategorin Bästa Renovering Restaurering trots att tiden […]

Restaureringskonst hösten 2021

Publicerad av den 28 mars 2021 i Sällskapet tipsar | Inga kommentarer
Restaureringskonst hösten 2021

Sista ansökningsdag: 15 april 2021