Årsmöte Europa Nostra 28 mars

Publicerad av den 20 mars 2019 i Sällskapet tipsar | Inga kommentarer
Årsmöte Europa Nostra 28 mars

Inbjudan till årsmöte Europa Nostra-Sverige och

Temakvällen Wooden Heritage – Survey, Documentation, Presentation.

Torsdag 28 mars, kl 17.30. Lokal KTH Arkitekturskolan, rum A108. För utförligt program och anmälan, se bilagor.
 
Europa Nostra Sveriges temakväll går i digitaliseringens tecken. Utvecklingen inom de digitala teknologierna erbjuder nya möjligheter för dokumentation och visualisering av arkitektur och kulturmiljöer. Genom föredrag presenteras här aktuell forskning om digitala mätmetoder för noggrannhet och precision, samt några exempel på interaktiva verktyg för att fånga rumsliga och sinnliga aspekter.

 
Föreläsare:

Stefano Bertoccos, architect, DIDA Dep. of Architecture, University of Florens.
Gunnar Almevik, forskare, Göteborgs universitet.

 
EUROPA NOSTRA

Europa Nostra arbetar för bevarandet av Europas gemensamma kulturarv och fungerar som en paraply-organisation för organisationer, föreningar och enskilda som arbetar inom kulturarvsfältet. Europa Nostra-Sverige är den svenska föreningen som arrangerar intressanta temakvällar för sina medlemmar, upplyser om priset Europa Nostra Awards och lyfter och stödjer aktuella kulturarvsfrågor.

 

Bilagor:

EN temakväll program årsmöte mars19 webb

Dagordning Europa Nostra-Sverige Årsmöte 28 mars 2019

EN_S årsmöte kallelse 28 mars 2019

Kommentarsfunktionen är endast öppen för medlemmar.