Att kunna staden

Publicerad av den 5 mars 2016 i Sällskapet tipsar | Inga kommentarer
Att kunna staden

ATT KUNNA STADEN Arkitekturhistoria i plan- och byggprocessen – hinder eller framgångsfaktor?

Seminarium lördag 12 mars, kl 12-16. ABF-huset Stockholm

Nu när trycket på förändringar av våra stadskärnor är starkare än på länge, görs det några arkitekturhistoriska överväganden? Har kunskapen om städernas tidigare utveckling och gestaltning blivit ett hinder? Eller kan arkitekturhistorien vara just den disciplin som behövs för att forma framtidens urbana livsmiljöer framgångsrikt?  

Moderator: Martin Rörby, fil dr, arkitekturhistoriker

Föredrag: Ingrid Sjöström, docent konstvetenskap Peter Lundevall, stadsplanerare, Stockholms stadsbyggnadskontor Stina Hagelqvist, fil dr, arkitekturhistoriker Lennart Tonell, fil dr, lektor, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet Anna-Karin Ericson, byggnadsantikvarie och projektchef på Stockholm konst Bosse Lagerqvist, fil dr, lektor och prefekt, Inst. för kulturvård, Göteborgs universitet Magnus Silfverhielm, arkitekt SAR SIR/MSA, professor, AIX Arkitekter Anders Bodin, arkitekt SAR/MSA, specialist arkitektur, Statens fastighetsverk

Panelsamtal: Har kunskapen om det redan byggda någon plats i framtidens planeringsprocesser?
Elisabet Andersson, journalist SvD:s kulturredaktion, arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor
Fredric Bedoire, professor emeritus, arkitekturhistoria, Kungl. Konsthögskolan
Kerstin Brunnberg, t f överintendent, Arkitektur- och Designcentrum
Henrik Nerlund, arkitekturhistoriker, sekreterare Skönhetsrådet

Se program nedan. Seminariet är öppet för alla och kostnadsfritt.

Tid: Lördag 12 mars, kl 12-16 med kaffepaus.
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41-43, Stockholm. Z-salen, 1 tr.

Bebyggelsehistoriska föreningen vid Stockholms universitet
I samarbete med ABF-Stockholm

Kommentarsfunktionen är endast öppen för medlemmar.