Dags att betala årsavgiften 2016

Publicerad av den 13 februari 2016 i Nyheter från Sällskapet | Inga kommentarer
Dags att betala årsavgiften 2016

Nu är det hög tid att betala in årsavgiften 2016 – 250 kr till pg 40 71 07-2, senast 25 februari 2016.

Ange noga namn vid avsändare.

Vid frågor kontakta kassören, Elsa Notstrand, elsa.n@aq-arkitekter.se

Programverksamheten och övrig info finns på www.sallskapet.nu

Hälsningar Styrelsen
Sällskapet för restaureringskonst
c/o KKH, Mejan Arc
Box 163 15
103 26 Stockholm
www.sallskapet.nu
pg 40 71 07-2

Kommentarsfunktionen är endast öppen för medlemmar.