Dags att nominera till Europa Nostra pris för restaureringar!

Publicerad av den 4 september 2015 i Sällskapet tipsar | Inga kommentarer
Dags att nominera till Europa Nostra pris för restaureringar!

Nominera till Europa Nostras pristävling!

European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards är Europas mest prestigefyllda pristävling inom kulturarvssektorn. Det uppmärksammar skickligheten och engagemanget hos arkitekter, hantverkare, kulturarvsexperter, volontärer, skolor, lokala föreningar och ägare av kulturarv.

Priserna delas ut till de mest framstående projekten och initiativen i fyra olika kategorier.

Kategori 1: Conservation För genomförda restaureringar av byggnader, kulturlandskap, arkeologi och konstföremål.

Kategori 2: Research För forskningsinsatser och utvecklingsarbeten.

Kategori 3: Dedicated Service För framstående insatser av personer eller föreningar.

Kategori 4: Education, Training and Awareness-Raising För föredömliga initiativ inom utbildning och praktisk verksamhet samt upplysningsinsatser.

Upp till 30 olika kulturarvsprojekt kommer att få ett pris vid 2016 års European Heritage Awards Ceremony i Madrid i Spanien. Upp till 7 av dessa kommer att väljas som Grand Prix vinnare och motta 10 000€ var. Ett kommer att få motta ett Public Choice Award som har valts i en online-tävling arrangerad av Europa Nostra.

Insatserna inom alla kategorier ska vara av enastående kvalitet/dignitet i ett europeiskt perspektiv. Men alla olika sorters objekt kan komma ifråga, även den enklaste byggnad kan få pris. Ansökningar för 2016 ska vara inne senast 1 oktober 2015.

För mer information se www.europanostra.org/apply-for-an-award-2016/ eller kontakta EN-Sverige ordforande@europanostra.se

Kommentarsfunktionen är endast öppen för medlemmar.