Det förbisedda kulturarvet

Publicerad av den 26 oktober 2016 i Sällskapet tipsar | Inga kommentarer
Det förbisedda kulturarvet

Inbjudan från Europa Nostra Sverige

Välkommen till temakväll!

Det förbisedda kulturarvet

Romska platser och Finnskogscentrum

Temakväll torsdag 24 november, kl 17-20

Sverige har ett rikt kulturarv genom de många folkgrupper och den kultur de förde med sig, som vid olika tider invandrat till landet. Några är fortfarande relativt okända, medan vissa grupper syns och får synas mer idag än tidigare. Samerna, vallonerna, olika slags finska invandrare, olika religiösa grupper är några. Denna temakväll kommer vi att presentera exempel där man aktivt arbetat med bevarande och synliggörande av två olika folkgruppers liv och historia.

Projektet Romska platser identifierar och levandegör platser i Skåne, där romerna slog läger in på 1960-talet. Äldre romer och personer ur majoritetsbefolkningen har intervjuats. Utöver historiska nedslag har samtalen resulterat i reflektioner med bäring på dagens samhälle. Romernas historia är också en del av Skånes historia och kulturlandskap. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne och Romska kulturcentret i Malmö driver projektet sedan årsskiftet 2015/2016.

Torsby Finnskogscentrum är ett museum och besöksmål för det skogsfinska kulturarvet. Med fokus på de svedjebrukare som flyttade från Savolax (Finland) för att odla upp skogsmark i den svenska delen av riket, berättas om de förutsättningar det värmländska gränslandskapet gav och ger. Det är ett enastående men ofta förbisett kulturarv som de så kallade skogsfinnarna lämnade efter sig. Finnskogscentrum ligger också mitt i det landskap som härbärgerar 14 autentiska rökstugor, unikt i Norden.

17.00       Samling, kaffe/te och smörgås

17.25       Inledning ordförande Tina Wik

17.30       Finngårdar och rökstugor i norra Värmland – En berättelse om migration, kungliga påbud och glömska. Kersti Berggren, Värmlands museum och Torsby Finnskogscentrum

18.05       Romska platser i Skåne. Erland Caldaras, Romska kulturcentret Malmö.

Helene Stalin Åkesson och Elisabeth Ekstam, Regionmuseet Skåne

19.15       Diskussion

19.30       Avslutning med ett glas vin och tilltugg

Plats: Storgatan 41, Stockholm. Sveriges Arkitekters kansli.

Kostnad: 150 kr. Betala helst i förväg till EN-Sverige, PG 30 37 76-9

Anmälan: senast 21 november till cecilia.sagren@telia.com

EUROPA NOSTRA – SVERIGE   www.europanostra.se

Kommentarsfunktionen är endast öppen för medlemmar.