Det odelbara rummet – Läsårets insikter och slutsatser

Publicerad av den 21 maj 2021 i Sällskapet tipsar | Inga kommentarer
Det odelbara rummet – Läsårets insikter och slutsatser

 

Kungl. Konsthögskolan, Restaureringskonst 2020-2021 presenterar:

Det odelbara rummet – Läsårets insikter och slutsatser

Webbinarium fredag 28 maj, kl 10-14

Restaureringskonst har under studieåret granskat restaureringskonstens arbetsfält och har försökt identifiera de synsätt som präglar samhällets kollektiva handlande. Med olika tematiska infallsvinklar och en nyanserad och kritisk analys görs försök att förstå vår samtids synsätt på hållbarhetsfrågorna. Hur kan det komma sig att det redan byggda inte ses som en viktig resurs för det hållbara samhället?

 

Ett seminarium som temavis reflekterar och diskuterar Det långa livet – restaureringskonstens breddade fält / Materia – om atmosfärens betydelse / Narrativ – att förstå historien som pågående process / Metod – restaureringskonstens verktyg mot en hållbar framtid.

Inbjudna gäster är Helena Bjarnegård, riksarkitekt. Martin Rörby, arkitekturhistoriker. Åsa Dahlin, enhetschef Uppsala kommun. Torleif Falk, stadsarkitekt Stockholm.

 

Detaljerat program biläggs.

Anmäl deltagande till cecilia.sagren@kkh.se senast onsdag 26 maj. Länk till mötet skickas någon dag innan.

 

Välkomna!

Lone-Pia Bach, professor

Cecilia Sagrén, lektor

 

Kommentarsfunktionen är endast öppen för medlemmar.