Europa Nostra-Sverige – Ukrainas kulturarv i fokus

Publicerad av den 26 oktober 2022 i Sällskapet tipsar | Inga kommentarer
Europa Nostra-Sverige – Ukrainas kulturarv i fokus

Europa Nostra-Sverige – Ukrainas kulturarv i fokus

Inbjudan till symposium 10 november och workshop 11 november

 

CULTURAL HERITAGE OF UKRAINE – Past, Present, Future
Kriget i Ukraina startade den 24 februari 2022. Från då har det ukrainska folket varit under konstant hot och militära attacker, människor dör och lemlästas, kulturmiljöer förstörs. Som i många andra krig symboliserar kultur och kulturarv folkets själ. Förstörelse av kulturarvet blir medlet att beröva folket deras förflutna, deras historia och deras känsla av att tillhöra en specifik plats.

Symposiet den 10 november äger rum i Sveriges Arkitekters lokaler, Konferensen plan 3, Storgatan 41 Stockholm.
Workshop den 11 november genomförs i Färgfabriken, Lövholmen, Stockholm. Arrangerat av Sveriges Arkitekter.

Följ länk för program 10 november, inklusive inbjudan till workshop 11 november: europanostra.se/Cultural-Heritage-Ukraine-Nov10

Europa Nostra Sveriges höstmöte genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter. En serie symposier med åtföljande workshops har initierats av Sveriges Arkitekter. Arkitekter, planerare och kulturarvssakkunniga i Ukraina och Sverige möts för att ömsesidigt utbyta kunskap kring förstörelse och återuppbyggnad.

För att medarbetare från Ukraina ska kunna delta (via länk från Ukraina) måste symposium och workshops ske under dagtid, från 12:30 till 18:00.

Anmälan via https://www.arkitekt.se/evenemang/cultural-heritage-of-ukraine/

Deltagande utan kostnad. Anmälan senast 7 november.

Sprid gärna vidare till intresserade!

PDF Invitation Cultural Heritage Ukraine Nov10_22 (3)

Kommentarsfunktionen är endast öppen för medlemmar.