Fortsättningskurser Kungliga Konsthögskolan 2023/2024

Fortsättningskurser Kungliga Konsthögskolan 2023/2024

CR Cockerell, ”The Professor’s Dream”, 1848 © Royal Academy of Arts, London

 

Nu öppnar Kungliga Konsthögskolan ansökan för sina tre vidareutbildningskurser på avancerad nivå i Restaureringskonst på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

Sista ansökningsdag är 20 april 2023.

Länk till mer info och ansökan: https://kkh.se/sv/aktuellt/meddelanden/tre-kurser-i-hallbar-arkitektur/

 

Nedan följer en kort presentation av respektive kurs:

 

RESTAURERINGSKONST

EKLEKTICISM VID SEKELSKIFTET 1900

Arkitekturen och den byggda miljön utgör en del av ett fysiskt arv som tidigare generationer lämnat efter sig. Restaureringskonst innebär att utifrån en arkitektonisk och konstnärlig praktik synliggöra, beskriva och utveckla kulturarvet så att detta kan bestå och stärkas över tid. I kursen fördjupar vi oss i hur och på vilka sätt kulturhistoriska värden kan lyftas in i framtiden och hur vårt byggnadsarv kan bidra till att möjliggöra ett långsiktigt hållbart samhällsbygge. Genom att kritiskt granska olika bevarandefrågor utvecklar vi tillsammans restaureringskonstens kunskapsfält och stärker disciplinens relevans. Under läsåret studerar vi eklekticism vid förra sekelskiftet och undersöker vilka utmaningar detta relativt stora byggnadsbestånd står inför idag.
Restaureringskonst_prospekt (länk)

 

OMBYGGNADSKULTUR

ARKITEKTUR I OMPRÖVNINGENS TID

Årets fokus för Ombyggnadskultur är postmodernismen. Byggnadsbeståndet från denna tidsperiod är mycket omfattande och står idag inför stora utmaningar. Det korta avståndet i tid gör det svårt att värdera de kvaliteter som finns inneboende i dessa miljöer. Kursen Ombyggnadskultur sätter fokus på postmodernismens byggnadsbestånd för att pröva och skapa förståelse för tidsepoken och dess utvecklingspotential inför framtiden.
Ombyggnadskultur_prospekt (länk)

 

RESTAURERINGSKONST 

FÖRDJUPNINGSKURS

Du som tidigare har läst restaureringskonst får nu möjligheten att bidra med din kunskap och fördjupa den i en studie av restaureringsfältets metodik. I kursen ställer vi oss frågan och diskuterar: Får behovet av omställning till ett mer hållbart samhällsbyggande konsekvenser för restaureringskonsten eller kan restaureringskonstens metoder rent av vara en katalysator för nya synssätt i samhällsdiskussionen?
Fördjupningskurs_prospekt (länk)

Kommentarsfunktionen är endast öppen för medlemmar.