Hur kunde det bli så här?

Publicerad av den 3 oktober 2018 i Sällskapet tipsar | Inga kommentarer
Hur kunde det bli så här?

Hur kunde det bli så här? En kritisk analys av beslutsprocesserna i tre aktuella stadsbyggnadsprojekt i Stockholm.

Föreläsning och frågestund – Kristina Berglund

Måndag 22 oktober kl 18.00

Beslutsprocesserna för tre omdiskuterade stockholmsprojekt har analyserats – rivningen av del av Astoriahuset, påbyggnaden av Gallerian och nya bostäder på Liljeholmskajen. Samfundet S:t Erik, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research har tagit fram en rapport om varför, när och hur de avgörande politiska besluten fattades. Viktiga förutsättningar låstes genom tidiga överenskommelser mellan staden och byggherrarna vilket ledde till väsentliga kvalitetsbrister. De demokratiska processerna blev därför ett spel för gallerierna. Hur kan plan- och beslutsprocesser förändras så att vi uppnår en stadsutveckling utifrån en helhetssyn med respekt för kulturvärden och på ett sätt som vinner medborgarnas acceptans?

Föreläsare: Kristina Berglund, arkitekt och vice ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Arrangör: Bebyggelsehistoriska föreningen

Lokal: Hus 28, Holmamiralens torg 8, Skeppsholmen. Kostnad 50 kr, (kontant eller swish).

Anmälan: Sofia Meurk, sofia@sofiameurk.se, senast 19 okt.
Kontakt: Cecilia Sagrén, cecilia@kkh.se

Kommentarsfunktionen är endast öppen för medlemmar.