Katalysator – Förlängd ansökningsfrist till 15 augusti 2023

Katalysator – Förlängd ansökningsfrist till 15 augusti 2023

Justering: Katalysator – Förlängd ansökningsfrist till 15 augusti 2023

 

Längtar du efter att fördjupa dig i ett av restaureringskonstens kunskapsfält och samtidig bidra till en utveckling av fältet i relation till en långsiktig hållbar samhällsutveckling?

 

Någonting nytt uppstår när erfarna utövare inom restaureringskonsten vänder tillbaka till Konsthögskolan för en fördjupningskurs, där de reflekterar över sin praktik i ljuset av omställningen till ett hållbart samhällsbyggande. De blir katalysatorer, som inte bara vidgar det egna kunskapsfältet utan också sänder reaktionsvågor till andra utövare. Därmed utvecklar de hela restaureringsfältet, på samma gång som de medverkar till att utbildningarna inom restaureringskonst hålls aktuella och angelägna.

 

Exempel på de individuella teman som årets Katalysator studenter har fördjupat sig i är:

I städernas mitt: Restaurering i miljömedvetandets tid, Anders Bergström

I rummet pågår ett ständigt nu: Om originalgestaltningens betydelse, Lotta Bengsdotter

Kungliga Operan: Om konsten att befinna sig på en plats, Ylva Svärdson Wächter

Traditionellt bygghantverk i nytt hus, Per-Anders Johansson

På andra sidan petroleumåldern, Vicki Wenander

 

Länk till mer info och ansökan: https://kkh.se/sv/aktuellt/meddelanden/tre-kurser-i-hallbar-arkitektur/

Kommentarsfunktionen är endast öppen för medlemmar.