Kulturarv i konfliktzoner

Publicerad av den 24 februari 2017 i Sällskapet tipsar | Inga kommentarer
Kulturarv i konfliktzoner

Inbjudan till medlemmar i Sällskapet för restaureringskonst!

Europa Nostra-Sverige Temakväll 16 mars: Kulturarv i konfliktzoner

Syrien – kulturarv, bebyggelsemiljöer och samhällssystem förstörda av krig och terror, går det att återuppbygga?

Förstörelsen i Syrien är omfattande för världsarven Palmyra och Aleppos gamla stadskärna och har drabbat även många andra arkeologiska platser och bebyggelsemiljöer. Plundringen av museers historiska artefakter som säljs på den internationella antikmarknaden bidrar till finansiering av fortsatta terrorhandlingar. Riksantikvarieämbetet arbetar specifikt med detta problem och Världskulturmuseerna har ett regeringsuppdrag att följa aktiviteter i Sverige med inriktning mot kultur, kulturarv och situationen i Syrien. Eva Myrdal, arkeolog och seniorforskare vid Världskulturmuseerna, informerar om uppdraget.

Layla Kandakji och Emad Alsaleh, arkitekter och forskare från Aleppo, nu med koppling till Institutionen för Kulturvård, Göteborgs universitet, presenterar situationen i Aleppo och diskuterar frågor kring återuppbyggnad. Anas al Khabour, forskare och arkeolog från Syrien, nu på Institutionen för Historiska studier vid Göteborgs universitet, diskuterar hur skador på och förstörelse av kulturarv kan dokumenteras som underlag för prioriteringar av räddningsinsatser.

 

Temakväll torsdagen den 16 mars 2017

17.30              Samling. Mingel, kaffe och smörgås.

18.00              Europa Nostra, Sverige ordförande Tina Wik, välkomsthälsning

18.05              Världsarvet Aleppo i ruiner. Layla Kandakji och Emad Alsaleh

18.45              Vad vet vi om kulturarvets status i Syrien, ”Heritage Damage Assessment”. Anas al Khabour

19.15              Världskulturmuseernas uppdrag om Syriens hotade kulturarv. Eva Myrdal

19.45              Diskussion och mingel med vin

20.30              Avslutning

 

Plats: Östasiatiska museet, Kyrkslingan 9, Skeppsholmen, Stockholm

Kostnad: 200 kr, sätts in på PG 30 37 76-9

Anmälan: obligatorisk förhandsanmälan senast 13 mars till cecilia.sagren@telia.com

 

Föreläsarna:

Layla Kandakji, arkitekt och doktor i arkitektur, universitet i Aleppo, där hon har undervisat i arkitektonisk gestaltning och stadsplanering. Hennes forskningsinriktning är kring bevarande och utveckling av historiska stadskärnor och den arkitektoniska omvandlingen av bostadsområden i Syrien.

Emad Alsaleh, arkitekt och doktor i arkitektur från Technische Universität Dresden. Varit prefekt för Building and Implementation Sciences vid arkitekturfakulteten vid universitetet i Aleppo och undervisat i arkitektonisk gestaltning, restaurering och konstruktion. Emad har haft sin forskningsinriktning mot återanvändning av historiska byggnader och urbana miljöer. Han har varit expert för utvecklingen och moderniseringen av generalplanen för Aleppo.

Anas al Khabour disputerad i arkeologi vid Universidad Autonoma de Madrid och har varit i Sverige sedan mars 2015. Han har erfarenhet från arkeologiskt arbete i Syrien sedan 1996 och har varit ansvarig inom motsvarigheten till riksantikvarieämbetet för samverkan med internationella projekt inriktade mot arkeologiska utgrävningar i Syrien. Han har också varit chef för Ar-Raqqah Museum i Raqqa, Syrien.

Eva Myrdal är filosofie doktor med arkeologi som huvudämne. Fram till början av 2000-talet arbetade hon med inventering och arkeologiska utgrävningar parallellt i Sydasien och i mellan- och nordsvenska skogsbygden med frågor kring de areella näringarna och resursutnyttjande. Sedan 2003 arbetar hon på Världskulturmuseerna där hon bl. a projektlett arbetet med basutställningar på Östasiatiska museet och bidragit på innehållssidan i tillfälliga utställningsproduktioner på Östasiatiska- Medelhavs och Etnografiska museet. Nu seniorforskare med särskilt ansvar för myndighetens regeringsuppdrag Hotat kulturarv i Syrien och Irak.

Sällskapet för restaureringskonst är föreningsmedlem i Europa Nostra-Sverige vilket innebär att alla medlemmar är välkomna att deltaga i Europa Nostra-Sveriges aktiviteter.

Kommentarsfunktionen är endast öppen för medlemmar.