Kulturvärden i utvecklingsområde

Publicerad av den 28 november 2018 i Sällskapet tipsar | Inga kommentarer
Kulturvärden i utvecklingsområde

Välkommen till ett evenemang där alla medlemmar i Sällskapet för restaureringskonst är inbjudna! (eftersom Sällskapet som organisation är medlem i Europa Nostra)

Kulturvärden i stadsutvecklingsområden – exemplet Slakthusområdet 

Europa Nostra-Sverige uppmärksammar aktuella frågor om kulturvärden och Slakthusområdet i Stockholm är fokus för temakvällen hösten 2018.  Inlägg och presentationer från Stadsmuseet, stadsbyggnadskontoret, fastighetsägare och företag i området lyfter fram den komplexa situationen. Hur kommer områdets befintliga bevarandevärden och önskan om framtidens utveckling samspela? Slakthusområdet är industriområdet som nu planeras att bli en urban stadsdel. Det invigdes 1912 som Sveriges största och mest moderna industri för djurslakt och Gustav Wikman var arkitekten. Succesivt förtätades området med fler verksamheter och har idag över 200 företag. Globenområdet ligger intill och staden växer med önskan om nya stadsdelar med arbetsplatser och bostäder. Förslag har bearbetats, omarbetats och arbete pågår. Temakvällen äger rum i en av områdets kulturskatter, en high-tech byggnad invigd 1955. En lager- och kontorsbyggnad för Möller & Co, ritad av Ralph Erskine, med en av de första curtain-wall fasaderna och fortfarande mycket välbevarade interiörer.

Välkomna onsdag 12 december

16.30       Vandring i slakthusområdet. Mötesplats: Slakthusplan 7, vid stora entréskylten Slakthusområdet.

Sebastian Ulvsgärd och Per Olgarsson, bebyggelseantikvarier, Stadsmuseet.

17.30       Temakväll – Kulturvärden i utveckling. Plats: Hallvägen 21. Kaffe/te och smörgås serveras.

Tina Wik, ordförande för Europa Nostra-Sverige inleder temakvällen. Presentationer av Sebastian Ulvsgärd

och Per Olgarsson, antikvarier, Stadsmuseum. Amanda Fröler, stadsplanerare, Stockholms stad.

Karolina Keyzer, arkitekt, OKK+ samt representant från fastighetsägaren Castellum.

19.30       Diskussion och avslutning. Mingel med vin + tilltugg och möjlighet att titta runt i Erskines byggnad.

 

Kostnad: 150 kr. Betala gärna i förväg till EN-Sverige, PG 30 37 76-9 eller Swish på plats.

Anmälan: senast 7 december till c.sagren@telia.com

EUROPA NOSTRA – SVERIGE   www.europanostra.se

Kommentarsfunktionen är endast öppen för medlemmar.