Modernismen Bergslagen – arkitektur i fokus

Publicerad av den 29 juni 2015 i Sällskapet tipsar | Inga kommentarer
Modernismen Bergslagen – arkitektur i fokus

Olika nyanser av modernism

Tidpunkt: 22-23 oktober 2015

Plats: Medborgarhuset och Örebro läns museum, Örebro

Välkommen till det sjätte och avslutande seminariet inom Bergslagssatsningens tema om Modernismen Bergslagen – arkitektur i fokus. Det är dags att summera alla de nyanser av modernismens samhällsbygge vi har behandlat och lägga till några kulörer; det gröna i samhällsplaneringen, den storskaliga bostadsplaneringen och modernismen som besöksmål.

Seminariet inleds den 22 oktober kl 10.30 i det 50-årsjubliserande Medborgarhuset i Örebro med resumé av tidigare seminarier. Vi besöker efterkrigstidens storskaliga och gröna bostadsmiljöer och intar en festmiddag på hög höjd i Svampen. Den 23 oktober fortsätter seminariet i Örebro läns museums byggnadsminnesmärkta lokaler med föredrag, förevisning av den nya stadsutställningen ”Vi blir Örebro” och en blick in i framtidens arbete med modernismen i Bergslagen. Vi avslutar med en gemensam lunch.

Anmälan görs på Länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/orebro, senast 14 oktober 2015.

Kommentarsfunktionen är endast öppen för medlemmar.