Modernismen Bergslagen

Publicerad av den 22 september 2015 i Sällskapet tipsar | Inga kommentarer
Modernismen Bergslagen

MODERNISMEN BERGSLAGEN – ARKITEKTUR I FOKUS

Olika nyanser av modernism

Tidpunkt: 22-23 oktober 2015

Plats: Medborgarhuset och Örebro läns museum, Örebro

Välkommen till det sjätte och avslutande seminariet inom Bergslagssatsningens tema om Modernismen Bergslagen – arkitektur i fokus. Det är dags att summera alla de nyanser av modernismens samhällsbygge vi har behandlat och lägga till några kulörer; det gröna i samhällsplaneringen, den storskaliga bostadsplaneringen och modernismen som besöksmål.

Seminariet inleds den 22 oktober kl 10.30 i det 50-årsjubliserande Medborgarhuset i Örebro med resumé av tidigare seminarier. Vi besöker efterkrigstidens storskaliga och gröna bostadsmiljöer och intar en festmiddag på hög höjd i Svampen. Den 23 oktober fortsätter seminariet i Örebro läns museums byggnadsminnesmärkta lokaler med föredrag, förevisning av den nya stadsutställningen ”Vi blir Örebro” och en blick in i framtidens arbete med modernismen i Bergslagen. Vi avslutar med en gemensam lunch.

Anmälan görs på Länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/orebro, senast 14 oktober 2015.

MODERNISMEN BERGSLAGEN – ARKITEKTUR I FOKUS är ett av flera bergslagshistoriska teman inom ramen för BERGSLAGSSATSNINGEN KULTUR OCH TURISM. Det är en långsiktig satsning på turismdriven tillväxt kring industrihistoriska miljöer. Satsningen är initierad av Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelserna i Bergslagen i samverkan med Uppsala universitet, där Intresseföreningen Bergslaget har det operativa uppdraget.

Seminariet arrangeras av Bergslagssatsningen, Länsstyrelsen i Örebro, Örebro läns museum, samt Örebro kommun.

Kommentarsfunktionen är endast öppen för medlemmar.