Sällskapet för restaureringskonst är en ideell förening vars ändamål är att genom seminarier, studiebesök och studieresor samla och sprida kunskap om restaureringsfrågor. Föreningen vill vidareutveckla restaureringsutbildningens kunskapsstoff och vara ett forum för diskussioner kring ämnet.

Föreningen hade sitt första årsmöte 1987 och har genom åren haft många uppskattade arrangemang med föreläsningar, studiebesök och seminarier. Tack vare medlemmarnas gemensamma bakgrund i deltagandet i kursen Restaureringskonst ger det medlemmarna ett stort nätverk inom ämnet.

Föreningens arrangemang är efter föranmälan och i mån av plats öppna även för andra yrkesverksamma med anknytning till restaureringsfrågor.