Föreningen har över 300 medlemmar. De flesta är arkitekter eller antikvarier, men även inredningsarkitekter, konservatorer, ingenjörer, landskapsarkitekter och andra yrkesgrupper inom restaureringsfältet är representerade. Medlemmarna är spridda över hela landet, och vi har också ett antal medlemmar i Norge, Danmark och Finland.

Medlemskap

De som har fullföljt kursen i restaureringskonst på KKH beviljas medlemskap. Skriv ut ansökningsblankett (se länkad pdf nedan), fyll i och skicka till Sällskapet.


Matrikelansvarig/medlemsfrågor, Kristin Fyrand, kristin@konservering.se, tfn 070-110 05 14

 

 

Först efter bekräftelse på medlemskap betalas medlemsavgiften 400 kr (2024), tex genom QR-koden nedan.

Ange noga namn vid inbetalning vid annat än QR-koden ovan.

OBS! Årsavgift inbetalas i början av januari. Om man inte har betalat årsavgiften i slutet av februari, efter påminnelse, så uppfattas det som att man inte längre vill vara medlem och namnuppgifterna tas bort från matrikeln och hemsidan. Man är givetvis välkommen att bli medlem igen, men då måste man göra en anmälan/ansökan igen om att bli medlem.

Kassör/årsavgift, Stefano Mangili, stefano.mangili@tengbom.se