Föreningen har över 300 medlemmar. De flesta är arkitekter eller antikvarier, men även inredningsarkitekter, konservatorer, ingenjörer, landskapsarkitekter och andra yrkesgrupper inom restaureringsfältet är representerade. Medlemmarna är spridda över hela landet, och vi har också ett antal medlemmar i Norge, Danmark och Finland.

Medlemskap

De som har fullföljt kursen i restaureringskonst på KKH beviljas medlemskap. Skriv ut ansökningsblankett (se länkad pdf nedan), fyll i och skicka till Sällskapet. Efter bekräftelse på medlemskap betalas medlemsavgiften 300 kr. Ange noga namn vid inbetalning.

OBS! Om man inte har betalat årsavgiften på två år, trots påminnelse, så uppfattas det som att man inte längre vill vara medlem och namnuppgifterna tas bort från matrikeln. Man är givetvis välkommen att bli medlem igen, men då måste man göra en anmälan/ansökan igen om att bli medlem.

Matrikelansvarig/medlemsfrågor, Cecilia Sagrén, cecilia.sagren@telia.com, tfn 070-753 51 90
Kassör/årsavgift, Kristin Fyrand, kristin@konservering.se, tfn 070-110 05 14