Kungl. Konsthögskolans, Mejan Arc, arkitekturavdelning har en ettårig 60 poängs påbyggnadsutbildning i Restaureringskonst. Undervisningen har gradvis utvecklats sedan 1978, och är sedan 1986 en egen linje. Varje år tas 20 elever in, de flesta arkitekter. Sökande skall förutom akademisk grundexamen eller motsvarande kompetens ha minst ett års praktisk erfarenhet. Undervisningen består dels av föreläsningar, seminarier och studiebesök inom ämnets olika kunskapsområden, dels av en för året vald studieuppgift, baserad på fältstudier. Varje läsår görs en veckolång studieresa utomlands, och ett par kortare studieresor inom landet. Studierna bedrivs i sex-sju intensiva arbetsperioder om vardera två-tre veckor. Dessutom fordras ett visst hemarbete mellan arbetsperioderna. Läsårets projektarbete sammanställs i en rapport och en utställning.

Genomförda studieuppgifter

Medlemmarna i Sällskapet för Restaureringskonst har genomgått Arkitekturskolans kurs Restaureringskonst, med följande årsteman:

1979-80: Lindbomska gården i Säter
1980-81: Hus i Helsingborg 1850-1920
1981-82: Nygotiska kyrkor i Skåne 1840-1910
1983-84: Herrgårdar i Uppland
1984-85: Herrgårdar i Södermanland
1985-86: Gamla Stan, västra kvarteren
1986-87: Gamla Stan, östra kvarteren
1987-88: Visby
1988-89: Svartsjö och Bogesunds slott
1989-90: Vadstena
1990-91: Mälsåkers slott
1991-92: Drottninggatan 8, Stockholm
1992-93: Gamla Riksarkivet, Stockholm
1993-94: Nysätra och Långtora kyrkor, Uppland
1994-95: Ulriksdals slott
1995-96: Fyra herrgårdar i Östergötland
1996-97: Kyrkorestaureringar i Västergötland
1997-98: Från renässans till modernism – elva interiörer
1998-99: Restaurera Modernismen
1999-00: Slott och borgar – Örebro och Västerås slott
2000-01: Hälsingegårdar
2001-02: Kontors- och affärshus i Stockholm.
2002-03: Villaarkitektur, 10 villor i Stockholmstrakten
2003-04: De stora restaureringarna. Från Uppsala domkyrka till Skokloster
2004-05: Restaureringsideologier. Var står vi idag?
2005-06: Industriarkitektur
2006-07: Ruiner
2007-08: Operahuset i Stockholm.
2008-09: Restaurering utan gränser. Albanien.
2009-10: Kan man flytta en stad? Kirunas framtid
2010-11: Stadsutveckling London-Helsingborg
2011-12: Inclusive India – Re:Pune
2012-13: Modernism at risk
2013-14: 3500 kyrkor
2014-15: Nyttobyggnader
2015-2016: Museum
2016-2017 Framtidsfrågor
2017-2018 Bostadsarkitektur