Fredag 10 till söndag 12 oktober 2014

I oktober 2014 genomfördes en studieresa till Göteborg för att se och besöka ett antal restaurerade historiska byggnader.

Resan inleddes med en lunch på Saluhallen. Stadsvandringar och bilturer tog oss därefter runt i Göteborg och dess omnejd för att besöka ett tiotal byggnader med betydelse för regionens historia. Våra besöksmål var Göteborgs saluhall, Dicksonska palatset, Göteborgs rådhus, Göteborgs börshus, Gegerfeltska villan, Stadsbiblioteket, Konserthuset, Tjolöholms slott med lunch i Storstugan och kaffepaus i tjänstefolkets matsal, Gunnebo slott med middag i salongen, Länsresidenset och Samhällsvetenskapliga biblioteket. Resan rundades av med en lunch på Trädgårdsföreningen. Efter många intryck och en givande resa återvände vi hemåt på söndagseftermiddagen.

Arkitekturhistoriker Stefan Günther från sällskapet hade planerat och bokat resan med guidningar av arkitekter, antikvarier och fastighetsförvaltare som varit ansvariga för de olika restaureringarna. Antalet deltagare var 30.

Dicksonska palatset

Börsen

Allmogebyn på Tjolöholm

Lunch i Storstugan på Tjolöholm

Tjolöholms slott

Gunnebo slott – middag i salongen

Samhällsvetenskapliga biblioteket