Välkommen på årsmöte och föreläsning på tema
Restaureringskonsten och minnet av det förflutna

Fredag 25:e mars bjuder Sällskapet för restaureringskonst in till seminarium på van der Nootska palatset kl. 13:00–17:30 med efterföljande årsmöte och middag.


Program – fredag 25 mars 2022

12.30 – 13:00 Registrering

 

13:00 – 13:05
Introduktion av ordförande Anna Karin Edblom

13:05 – 13:25
”Kvinnor, minne och glömska”, Ulrika Knutson, författare och kritiker.

13:30 – 14:15
”Mellan minne och glömska” Hans Ruin, professor i filosofi, Södertörns högskola.

14:20 – 14:40
”Vikten av det kulturhistoriska perspektivet” Cathrine Mellander Backman, arkitekturhistoriker, Riksantikvarieämbetet.

14:45 – 15:05

”Magasin 211” Om Varvsstadens av ombyggnad, byggnadens historiska lager och återbruk. Bengt Wahlgren, byggnadsantikvarie vid Restaurera AB.

15:10 – 15:40
Kaffepaus

15:45 – 16:05

”Värt att bevara?” Om van der Nootska palatset och om hur Stockholms politiker och tjänstemän hanterat kulturmiljöfrågor under 1900-talet. Marianne Råberg, konstvetare och fd stadsantikvarie i Stockholm.

16:10. – 16:30

“Kiruna – staden som minne” Jennie Sjöholm, universitetslektor i Urban Design & Kulturvård vid Luleå tekniska universitet / Universitetslektor i Kulturvård vid Göteborgs universitet.

16:35 – 16:55
”Belastat kulturarv” Hur gör man med ett minne man vill glömma? Håkan Hökerberg, forskare och bebyggelseantikvarie

17.00 – 17:30
Reflektioner och diskussion, Ulrika Knutson, moderator.

17:30
Avslutning

 

17:30 – 18:30
Årsmötesförhandlingar

18:30
Mingel och fördrink

19:00
Middag

 

Kostnad
Alt 1: 250 kr seminarium med kaffe (för medlemmar)
Alt 2: 650 kr seminarium med kaffe och middag* (för medlemmar)
Alt 3: 550 kr middag* (för medlemmar)
Alt 4: 300 kr seminarium med kaffe (för icke medlemmar)

Årsmötesförhandlingar är kostnadsfritt för de medlemmar som önskar delta
* Middagen inkluderar fördrink, middag och två glas vin, dessert och kaffe.
Önskemål om särskild kost meddelas till: lotta.alvestam.wahlund@mainab.se

 

Anmälan och betalning
Bindande anmälan görs genom betalning absolut senast måndag den 13:e mars.
Observera att i år är det extra viktigt med anmälan god tid. Efter detta datum kan vi inte garantera plats.
Bankgiro 790-5151 eller Konto SHB 6109-986 626 848 eller Swish 1234 12 03 41. Glöm inte ange namn. Om betalningen inte fungerar enligt ovan, kontakta lotta.alvestam.wahlund@mainab.se

 


Bilagor
Program för årsmöte 2022

Dagordning för ordinarie föreningsstämma 2022
Verksamhetsberättelse 2021
Revisionsberättelse 2021 kommer att skickas ut inför mötet

 

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast två veckor före stämman.