Thomas Tempte och Byggnadshyttan Mälsåker

Foto Greger Åkerstedt

Foto Greger Åkerstedt

Snickarmästare Thomas Temptes arbeten vid byggnadshyttan Mälsåker visas på slottet 16 oktober kl 10-13

I samband med Andreas Nobels uppmärksammande av snickarmästare Thomas Temptes livsverk arrangeras en visning av Temptes insats vid den byggnadshytta som bedrevs vid Mälsåkers slott 1993-96. Andreas är professor i möbeldesign vid Malmstens Linköpings universitet.

 

Byggnadshyttan Mälsåker organiserades av Riksantikvarieämbetet med målsättningen att restaurera slottet, att hitta tillbaka till ”traditionella” kunskaper samt att utbilda hantverkare. Mer om Byggnadshyttan finns samlat i rapporten: ”Byggnadshyttan Mälsåker 1993 – 1996” (RAÄ 1998)

http://raa.diva-portal.org/smash/get/diva2:1292548/FULLTEXT01.pdf

Ett av rapportens kapitel är skrivet av Thomas: “Rum 3:Y – återskapande av en brunnen Tessin-interiör med enbart handverktyg”.

 

Rolf Helmers och Jakob Strömholm leder guidningen

Anmälan till jakob.stromholm@hosark.se

Arrangemanget är kostnadsfritt.

 

Mer information i dessa dokument:
Mälsåker slott – restaureringsprojektet

Mälsåker slott_s1_s17

Mälsåker slott_s18_s34