ÅRSMÖTE OCH SEMINARIUM 2019

Välkommen på årsmöte och seminarium om postmodernismen inom arkitekturen!

Fredag 29 mars bjuder Sällskapet för restaureringskonst in till seminarium i Etnografiska museets hörsal kl. 13–17 med efterföljande årsmöte och middag kl. 17.30–23.

Program – fredag 29 mars 2019

12:30 – 13:00                   Registrering

13:00 – 13:15                    Introduktion av ordförande Anna Karin Edblom och arkitekt Camilla Schlyter, SFV:s husarkitekt för Etnografiska museet.

13:15 – 14:00                    Den svenska postmodernismen. Claes Caldenby professor em. i Arkitekturens teori och historia på Chalmers.

14:00 – 14.30                   Restaureringens teori och praktik under 1980- och 1990-talet. Victor Edman,  docent i arkitekturhistoria vid KTH. 

14:30 – 15:00                   Några exempel på svensk postmodernism. Christina Pech, Research coordinator på Arkdes.

15:00 – 15:30                   Kaffepaus

15:30 – 16:00                   Postmodernismen – en modern manierism. Stefan Alenius, arkitekt, teknologie doktor och professor em.

16:00 – 16:30                   Stadsbyggnadskonsten under postmodernismen. Arkitekt Leif Blomquist.

16:30 – 17:00                   Hur formulerar vi det kulturhistoriska värdet? Några exempel från Nyréns arkitektkontor.

 

17:30                                   Årsmötesförhandlingar i Etnografiska museets hörsal

18:30                                   Mingel och fördrink

19:00                                   Middag

 

Kostnad

Alt 1: 200 kr seminarium med kaffe (för medlemmar)

Alt 2: 590 kr seminarium med kaffe och middag* (för medlemmar)

Alt 3: 500 kr middag* (för medlemmar)

Alt 4: 250 kr seminarium med kaffe (för icke medlemmar)

 

Årsmötesförhandlingar är kostnadsfritt för de medlemmar som önskar delta 

*) Middagen inkluderar fördrink, middag och två glas vin, dessert och kaffe.

Önskemål om särskild kost meddelas till: lotta.alvestam.wahlund@mainab.se

 

Anmälan och betalning

Bindande anmälan görs genom betalning senast den 19 mars via:

Bankgiro 790-5151 eller Konto SHB 6109-986 626 848 eller Swish 1234 12 03 41. Glöm inte ange namn. Om betalningen inte fungerar enligt ovan, kontakta lotta.alvestam.wahlund@mainab.se

 

Bilagor

 

 

Kommentera

You must be logged in to post a comment.