Välkommen på årsmöte och föreläsning på tema Hållbarhet!

Torsdag 25:e mars bjuder Sällskapet för restaureringskonst in till digital föreläsning kl. 17:00–18:00 med efterföljande årsmöte kl. 18:00–19:00.

Preliminärt program – torsdag 25 mars 2021 (bortse från tidigare info)

17:00 – 17:15 Uppkoppling och introduktion av ordförande Anna Karin Edblom

17:15 – 18:00 ”Restaureringskonst från objekt till process” Lone-Pia Bach professor i arkitektur med inriktning mot restaureringskonst vid Kungl Konsthögskolan i Stockholm

18:00 – 19:00 Årsmötesförhandlingar

Anmälan

Anmälan görs till lotta.alvestam.wahlund@mainab.se, därefter skickas länk till mötet

Bilagor

Program för årsmöte 2021

Dagordning för ordinarie föreningsstämma 2021

Verksamhetsberättelse 2020-2021

Revisionsberättelse 2020 kommer att skickas ut inför mötet

Övrigt

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast två veckor före stämman.