Årsta teater, Fotograf Sune Sundahl, June 8, 1954

Årsta teater, Fotograf Sune Sundahl, June 8, 1954

STÄNGT för fler anmälningar till seminariet – fullt.

Årsmötet inte fullt och är endast för medlemmar.

ÅRSMÖTE  2023

Välkommen på årsmöte och seminarium på tema Ombyggnad är väl ingen konst?

Torsdag 30:e mars bjuder Sällskapet för restaureringskonst in till seminarium i Årsta Centrum, lokal Loftet, adress Årsta Torg 5.

kl. 13:00–17:30 med efterföljande årsmöte och mingelmiddag.

Program – torsdag 30 mars 2023

13.00 – 13:25                                    Registrering

13:25 – 13:30                                     Introduktion av ordförande Anna Karin Edblom

13:30 – 14:00                                    ”Att lära i praktiken”, Torun Hammar, arkitekt med egen verksamhet och ordförande i Sveriges Arkitekters kulturmiljöråd

14:00 – 14:30                                    Presentation av utbildningarna på KKH – Lone-Pia Bach, professor i restaureringskonst på Kungl Konsthögskolan.

14:30 – 15:00                                    ”Transformation eller anpassning – att tänka nytt i efterkrigstidens bebyggelsemiljöer”.
                                                          Lucas Rabnor, byggnadsantikvarie, AIX Arkitekter.

15:00 – 15:30                                    Kaffepaus

15:30 – 16:00                                    ”Re – Masterstudio Arkitekturskolan KTH; arkitektutbildning i omställningens tid- att ge form till det redan byggda.
                                                          Thordis Arrhenius, arkitekt och professor i arkitektur på KTH.

16:00 – 16:45                                    ”St Paulskyrkan” Klas Ruin från Spridd arkitekter och Max Laserna byggnadsantikvarie presenterar ombyggnaden
                                                           som nominerats till Kasper Sahlinpriset 2023.

16:45 – 17:00                                    ”Årsta torg – Apollon och Dionysos i arkitekturen”. Mari Ferring, byggnadsantikvarie, kulturmiljöstrateg Region Stockholm

17.00 – 17:20                                    Reflektioner och diskussion, Urban Nilsson, moderator.

17:20                                                  Avslutning

 

17:30 – 18:30                                    Årsmötesförhandlingar

18:30                                                  Fördrink

19:00                                                  Mingelmiddag

 

Kostnad

Alt 1: 250 kr seminarium med kaffe (för medlemmar)

Alt 2: 450 kr seminarium med kaffe och mingelmat* (för medlemmar)

Alt 3: 250 kr mingelmat* (för medlemmar)

Alt 4: 300 kr seminarium med kaffe (för icke medlemmar)

 

Årsmötesförhandlingar är kostnadsfritt för de medlemmar som önskar delta

* Mingelmaten inkluderar fördrink och två glas vin.

Önskemål om särskild kost meddelas till: kristin@konservering.se

Anmälan och betalning

Bindande anmälan görs genom betalning absolut senast måndag den 23:e mars. Antalet platser till seminariet och mingelkvällen är begränsade.

Bankgiro 790-5151 eller Konto SHB 6109-986 626 848 eller Swish 1234 12 03 41. Glöm inte ange namn. Om betalningen inte fungerar enligt ovan, kontakta kristin@konservering.se

 

Bilagor (klicka på länken)

Program för årsmöte 2023

Dagordning för ordinarie föreningsstämma 2023

Verksamhetsberättelse 2023

Revisionsberättelse 2022 kommer att presenteras vid mötet

 

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen, info@sallskapet.eu , senast två veckor före stämman.