Villa Adolfsberg i Marieberg foto Ragnhild Haarstad 1959

Villa Adolfsberg i Marieberg. 1800-tals-herrgård flyttas ca 100 meter västerut. Foto Ragnhild Haarstad 1959

EDIT: Nu med färdigt program, se länk längst ner, eller uppdaterat program i texten nedan.

ÅRSMÖTE  2024

Välkommen på årsmöte och seminarium på tema

Det demokratiska rummet – nu- och framtid?
Det har gått några år sedan uppmärksammandet av demokratijubiléet. Seminariet blickar först kort tillbaka för att sen sätta fokus på nu- och framtid.

Fredag den 15:e mars bjuder Sällskapet för restaureringskonst in till seminarium i Villa Adolfsberg, Marieberg kl. 13:00–17:20 med efterföljande årsmöte och middag.

Program – fredag 15 mars 2024

13.00 – 13:20                                 Registrering

13:20 – 13:30                                 Introduktion av moderator Julia Hertzman

13:30 – 13:50                                ”Demokratins byggnader, en tidslinje från årskursen KKH 2019-2020”,
Jasmina Jovanovic Holm, arkitekt och Måns Björnskär, arkitekt, adjunkt KKH
Restaureringskonst

13:50 – 14:20                                ”Fogelstad kvinnliga medborgarskola har öppnat igen”,
Tjia Torpe, ordförande i Insamlingsstiftelsen Fogelstad

14:20 – 14:50                                 ”Små Saker Och Stora Ting, Folkets hus i Stockholm”
Linda Thörner, byggnadsantikvarie, Nyréns arkitektkontor

15:00 – 15:30                                  Kaffepaus

15:30 – 16:00                                  ”Solna centrum; Hur ska det demokratiska arvet förvaltas och utvecklas vidare
idag”, Magnus Källgren, bebyggelseantikvarie, Alecta

16:00 – 16:30                                  ”Folkhemsbygge för liv och död- i skuggan av krigsindustrin”,
Mia Geijer, Fil dr, antikvarie, Länsstyrelsen Örebro

16:30 – 17:00                                  ”Hägerstensåsen Medborgarhus”, Sebastian Dahlqvist, konstnärlig ledare och verksamhetschef

17.00 – 17:20                                  Reflektioner och diskussion, Julia Hertzman, moderator.

17:20                                               Avslutning

17:30 – 18:30                                 Årsmötesförhandlingar, se dagordning

Vi kommer att som ett försök att sända årsmötet (inte seminariet) via videomöte. Länk till detta kommer publiceras på hemsidan och endast vara tillgänglig för medlemmar. Medlemmar som deltar via video kommer inte att ha möjlighet att ställa frågor och kommer inte att kunna delta utan endast lyssna av mötet av IT-praktiska skäl.

18:30 – 19:30                                 Drink i salongerna (hörsalen dukas upp till middag)

19:30                                              Middag

Kostnad
Alt 1: 250 kr seminarium med kaffe (för medlemmar)
Alt 2: 550 kr seminarium med kaffe och middag* (för medlemmar)
Alt 3: 450 kr drink och middag* (för medlemmar)
Alt 4: 350 kr seminarium med kaffe (för icke medlemmar), i mån av plats

För den som inte betalat medlemsavgift


Årsmötesförhandlingar är kostnadsfritt för de medlemmar som önskar delta

* Drink och middag inkluderar fördrink och två glas vin.
Önskemål om särskild kost meddelas till: kristin@konservering.se

Anmälan och betalning
Bindande anmälan görs genom betalning absolut senast måndag den 8:e mars. Antalet platser till seminariet och middagen är begränsade. Vi går ut med info på hemsidan när platserna tar slut!
Bankgiro 790-5151 eller Konto SHB 6109-986 626 848 eller Swish 1234 12 03 41. Glöm inte ange namn och alternativ. Om betalningen inte fungerar enligt ovan, kontakta stefano@mangili.se

Bilagor

Dagordning för ordinarie föreningsstämma 2024

Verksamhetsberättelse 2024

Revisionsberättelse 2023 kommer att presenteras vid mötet

Program-for-arsmote-2024_240309

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen, info@sallskapet.eu , senast två veckor före stämman.

 

Välkomna!