Välkommen på årsmöte och seminarium om restaurering av interiörer!

Fredag 23 mars bjuder Sällskapet för restaureringskonst in till seminarium i Nordiska museets hörsal
kl. 13–17 med efterföljande årsmöte och middag i Skånska gruvan vid Skansen kl. 17.30–23.

Program – fredag 23 mars 2018

12:30–13:00     Registrering, Nordiska museets hörsal (ned för trappan till vänster innanför entrén)

13.00              Om dagens tema – interiörer. Moderator från styrelsen inleder.
Stefan Günther, tekn. dr i arkitekturhistoria

13:10              Eidsvollsbyggningen tilbake til 1814
Geir Thomas Risåsen, konservator, Norsk Folkemuseum

13:50              Om restaurering av invändiga målningsskikt ur arkitektens perspektiv
Mats Fredriksson, arkitekt SAR/MSA och Lisa Berglund, byggnadsantikvarie

14:30              Kaffepaus i foajén

15:00              Restaurering, rekonstruktion och underhåll av interiören på Strömsholms slott 1990–2016
Björn Norman, arkitekt SAR/MSA

15.40              Om textilier i residensens interiörer
Sophia Hedkvist
, arkitekt SIR/MSA

16.00              Moderna offentliga interiörer – ett hotat kulturarv
Johan Örn, fil. dr i arkitekturhistoria och intendent på ArkDes

16:20              Restaurering och förnyelse av Nationalmuseum
Erik Wikerstål, arkitekt SAR/MSA

17.00              Kort promenad till Skånska gruvan

17.30              Årsmötesförhandlingar, Skånska gruvan

18:30              Mingel med fördrink

19:00              Middag

Lördag 24 mars – bokpresentation i Hus 28 bakom Konsthögskolan, Skeppsholmen

10:00              Carl Johan Cronstedt – Arkitekt och organisatör
Linnéa Rollenhagen Tilly fil. dr, presenterar sin nya bok

Kostnad

Alt 1: 200 kr seminarium med kaffe (för medlemmar)
Alt 2: 590 kr seminarium med kaffe och middag* (för medlemmar)
Alt 3: 500 kr middag* (för medlemmar)
Alt 4: 250 kr seminarium med kaffe (för icke medlemmar)
Årsmötesförhandlingar är kostnadsfritt för de medlemmar som önskar delta
*) Middagen inkluderar fördrink, middag och två glas vin, dessert och kaffe.
Önskemål om särskild kost meddelas till: lotta.alvestam.wahlund@mainab.se

Anmälan och betalning

Bindande anmälan görs genom betalning senast den 13 mars via:
Bankgiro 790-5151 eller Konto SHB 6109-986 626 848 eller Swish 1234 12 03 41. Glöm inte ange namn.
Om betalningen inte fungerar enligt ovan, kontakta lotta.alvestam.wahlund@mainab.se