Välkommen på årsmöte och seminarium på tema Hållbarhet!

Fredag 13 mars bjuder Sällskapet för restaureringskonst in till seminarium på villa Adolfsberg kl. 13–17 med
efterföljande årsmöte och middag kl. 17.30–23.

Preliminärt program – fredag 13 mars 2020
12:30 – 13:00 Registrering

13:00 – 13:10  Introduktion av ordförande Anna Karin Edblom

13:10 – 13:40 ”Hur kan räddade ödehus bidra till att vitalisera och utveckla landsbygden?” Robert
Danielsson, projektledare och författare till boken Ödehus – från ruckel till pärla.

13:40 – 14.10  ”Transformation & Cirkularitet – ett helhetsgrepp om återbruk.” Arkitekt Björn
Johansson från White om hur branschen måste styra om mot återbruk

14:10 – 14:40 ”Miljöklassning av kulturbyggnader.” En kort introduktion till de olika
miljöklassningssystemen. Miljöexpert Robert af Wetterstedt och Fredrika Mellander
Rönn, teamledare Byggnadsvård, båda från Bjerking.

14:40 – 15:00 Kaffepaus

15:00 – 15:30 ”Kiruna – Återbruk av kulturvärden.” Clara Nyström, kommunantikvarie Kiruna
kommun

15:30 – 16:00 ”Restaureringskonst är framtiden.” Lone-Pia Bach professor i arkitektur med
inriktning mot restaureringskonst vid Kungl Konsthögskolan i Stockholm

16:00 – 16:30 ”Hållbarhet i material och konstruktion.” Bengt Adolfi konsult inom miljö- och
kretsloppsanpassat byggande

16:30 – 17.00 ”Hållbar stadsdelsförnyelse – Fokus Linero.” Anna Jarnehammar från Svenska
Miljöinstitutet.

17:00 – 17:30 ”Blique Hotel.” I kv Blästern i Stockholm har Sigurd Lewerentz kontorsbyggnad
från 1930-talet omvandlats till ett modernt hotell. Arkitekt Ewa Buhr-Berg, Sweco

17:30  Årsmötesförhandlingar på villa Adolfsberg

18:30  Mingel och fördrink

19:00  Middag

Kostnad
Alt 1: 200 kr seminarium med kaffe (för medlemmar)

Alt 2: 590 kr seminarium med kaffe och middag* (för medlemmar)

Alt 3: 500 kr middag* (för medlemmar)

Alt 4: 250 kr seminarium med kaffe (för icke medlemmar)Årsmötesförhandlingar är kostnadsfritt för de medlemmar som önskar delta

* Middagen inkluderar fördrink, middag och två glas vin, dessert och kaffe.
Önskemål om särskild kost meddelas till: lotta.alvestam.wahlund@mainab.se

Anmälan och betalning
Bindande anmälan görs genom betalning senast den 5 mars via:
Bankgiro 790-5151 eller Konto SHB 6109-986 626 848 eller Swish 1234 12 03 41. Glöm inte ange namn. Om betalningen
inte fungerar enligt ovan, kontakta lotta.alvestam.wahlund@mainab.se

Bilagor

Program för årsmöte 2020 vers 4

Dagordning för ordinarie föreningsstämma fredagen den 13 mars 2020

Verksamhetsberättelse 2019-2020

Revisionsberättelse för 2019

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till
styrelsen senast två veckor före stämman.