Fredric Bedoire, professor emeritus i arkitekturhistoria vid KKH, presenterar sin senaste bok ”Katedralen i Västerås. Andligt och världsligt under åtta sekel” – en berättelse om hur kristen, religiös åskådning och ritual förändras under skilda ekonomiska, politiska och sociala villkor.

Kyrkohistorien vävs samman med arkitektur- och konsthistoria, ekonomisk historia samt ett spännande persongalleri med människor av vitt skilda slag: kungar och biskopar, borgare och bergsmän, arkitekter, konstnärer och hantverkare. Inte minst skildras en spännande restaureringshistoria, från det sena 1700-talets “städning” av kyrkorummet, till det stora “återställandet” av sengotikens monumentala kyrkorum vid mitten av 1800-talet, Zettervallsideologins omdaning kring år 1900, hur Curmantidens tankar påverkar kyrkorummet och blir en en förutsättning för Erik Lundbergs stora restaurering kring 1960 – hans stora mästerverk.

Datum: den 17:e mars

Tid: 18:00

Plats:  Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen, Föreläsningssalen restaureringskonst.

Anmälan: Till elsa.notstrand@noting.se senast 15/3 och inbetalning av 52 kr för fika till bankgiro 790-5151  eller Swish 1234 12 03 41. Glöm inte ange namn.