Omslag på boken Stormaktstiden Norrmalm - Folk, hus och gator författare Fredrik Bedoire. Bokförlaget Langenskiöld

Omslag på boken Stormaktstiden Norrmalm – Folk, hus och gator, författare Fredrik Bedoire. Bokförlaget Langenskiöld.

Med denna skildring av Norrmalms historia under 1600-talet lyfter Fredric Bedoire fram minnet av en förlorad stad som gick till spillo i efterkrigstidens stadsombyggnad. Vi möter landets enda planerade stenstad från tiden före 1800-talet med många av stormaktstidens främsta byggnadsverk. Tillsammans med sina byggherrar framträder dessa vid sidan av den stora massan anonyma trähus.

Boken ger oss en inträngande skildring av de människor som levde här; vi finner många gripande öden. Tillsammans med husen och gatorna berättar de om det maktspel som präglat livet i staden.

Uppdatering: Eventet är fullt

När: 7 juni 18.00 

Var: Studentpalatset, Norrtullsgatan 2

Kostnad: Eventet kostar 34 kr, vi bjuder på ett glas vin och lite tilltugg efter föreläsningen och får även en liten rundvisning i byggnaden.
Max 25 personer – Eventet är fullt.

Anmälan: anna@er-a.se, senast den 5 juni – Eventet är fullt.