Foto: Almberg och Preinitz/Tekniska museet

 

Genomgång av förra läsårets studentarbeten i kursen Katalysator – evenemanget inställt

Dessvärre är evenemanget den 5:e oktober inställt.
Anmälningsavgift återbetalas enligt instruktion i separat mail till de anmälda.

Plats: Hus 28, Kungl. Konsthögskolan, Holmamiralens torg 8 (https://goo.gl/maps/mKnyMnutihFiNu3D6)
När: 5:e oktober
Tid: 18.00-20.00
Plats för: 50 personer

Någonting nytt uppstår när erfarna utövare inom restaureringskonsten vänder tillbaka till Konsthögskolan för en fördjupningskurs, där de reflekterar över sin praktik i ljuset av omställningen till ett hållbart samhällsbyggande. De blir katalysatorer, som inte bara vidgar det egna kunskapsfältet utan också sänder reaktionsvågor till andra utövare. Därmed utvecklar de hela restaureringsfältet, på samma gång som de medverkar till att utbildningarna inom restaureringskonst hålls aktuella och angelägna.

Sällskapet för restaureringskonst bjuder in till en genomgång av förra läsårets studentarbeten i fördjupningskursen Katalysator på Kungl. konsthögskolan. De tidigare studenter som presenterar sina arbeten är Anders Bergström, Ylva Svärdson Wächter, Lotta Bengtsdotter, Per-Anders Johansson och Vicki Wenander. Moderator är Victor Edman, gästlektor KKH.

Kostnad: Eventet kostar 55 kr/deltagare. Vi bjuder på ett glas vin och lite tilltugg i samband med genomgången.
Betala genom att scanna QR-kod som bifogas till inbjudan.

(Inställt evenemang) : mans.bjornskar@kkh.se