Följ med oss på visning av Gustav Vasa kyrka som 2017 genomgick en stor restaurering och en ombyggnad av arbetsplatser och nya hissar.
Vi guidas av ansvarig arkitekt Mona Lantzourakis och Maki Yoshida, AIX Arkitekter samt konservator Kristin Fyrand, Stockholms Målerikonservering.
Efter att visningen fortsätter vi till det närliggande församlingshemmets samlingssal där vi fortsätter med bildvisning från fasadrestaureringen och detaljer från byggskedet, diskussion, samtidigt som vi intar lättare förtäring och dryck.

När: Tisdagen 26/11 kl 16:30.
Var: Vi samlas kl 16:30 vid kyrktrappan
Anmäl dig genom att betala in 77 kr till Sällskapet via Swish 1234 12 03 41 eller bankgiro 790-5151 senast 19/11
Ansvarig: Odd Fries, odd.fries@gmail.com