HAVREKVARNEN ÄR RIVEN

Sällskapet för restaureringskonst inbjuder till ett seminarium om processen kring Havrekvarnens byggnadsminnesförklaring, rivning och återuppståndelse.

Byggnadsantikvarie Sven Olof Ahlberg redogör för betongkonstruktionernas skadebild och de planerade rekonstruktionernas uppbyggnad.

Byggnadsantikvarie Urban Nilsson från Nyréns redogör för de kulturhistoriska avvägningar som gjordes under planprocessen. Ytterligare en representant från Nyréns kommer att redogöra för det arkitektoniska förhållningssättet till rekonstruktionen och ge exempel på hur kulturhistoriskt viktiga detaljer återskapas.

Vi ses på plats för att beskåda resterna av byggnaden, för att sedan samlas i en lokal i det sk Munspelet för föredrag, bildvisning och diskussion.

Mackor till självkostnadspris.

Onsdagen den 26:e september kl 18:00. Buss 402 mot Nacka Forum via Kvarnholmen. Avstigning och samling vid busshållplats Tre Kronor.

Anmälan till annakarin.edblom@aeow.se