Välkomna på en rundvandring och visning av Kasern 2, som nyligen har färdigställts efter en återuppbyggnad efter den dramatiska branden som drabbade byggnaden i september 2016. Kasern II, ursprungligen kallad för Båtsmanskasernen, uppfördes 1817-19 för inkvartering av indelta båtsmän efter ritningar av Fredrik Blom. Under 1870-talet byggdes kasernen om för ökade bostadsytor efter ritningar av Victor Ringheim. Kungliga Konsthögskolan flyttade in i Kasern II 1953 efter ett beslut att flottan skulle lämna Skeppsholmen och byggnaden anpassades då efter ritningar av Paul Hedqvist. Branden 2016 förstörde hela takkonstruktionen och vinden och stora delar av byggnaden vattenskadades under det omfattande släckningsarbetet.

Visningen görs av arkitekt Johan Ahnborg A&P Arkitektkontor, projektledare Bo Monell SFV och platschef Hans Ericsson M3-Bygg.

Plats: Kasern 2, Exersisplan 4, Skeppsholmen. Samling på gården intill galleri Mejan.

Tid: Kl. 16.00. Obs håll tiden då det inte går att komma in efter denna tid.

Anmälan till visningen: På hemsidan eller till max@laserna.se senast fredag den 28 februari. Max antal 25 personer.