Ny möjlighet: 1000 år svensk arkitekturhistoria – Fredric Bedoire

Bokverket Den svenska arkitekturens historia 1000-1800 / 1800-2000. Den första heltäckande översikten över svensk arkitektur genom tiderna. Bedoire kommer att presentera det unika bildmaterialet.

I böckerna är det arkitekturen som berättar historien om Sverige. Byggherrar och arkitekter, stilhistoria och byggnadsteknik vävs samman med social utveckling och ekonomiska konjunkturer alltifrån kristnande och riksbildning över industrialisering och fram till dagens nyliberala postindustriella samhälle.

Tisdag den 9 februari, kl 18.00.

Plats: KKH Arkitekturavd, plan 3. Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen

Anmälan:

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Frågor: cecilia@kkh.se

Ett arrangemang tillsammans med Bebyggelsehistoriska föreningen.