Ny Opera i Operan – Vad händer med Kungliga Operan?

Operan 1912

Måndag 7 december 18.00 – Föreläsning av arkitekt Bo Hofsten

Välkomna till en kväll med Kungliga Operan i fokus och den framtid som planeras för byggnaden och dess verksamhet. Operan som byggdes i slutet av 1890-talet är i stort behov av renovering och ombyggnad för att klara kraven från dagens operaverksamhet och för att förbättra den tekniska infrastrukturen, arbetsmiljön och att öka energieffektiviteten mm. Operan har dessutom ett starkt önskemål om en ny scen för barn och ungdom. Arkitekt Bo Hofsten från White arkitekter berättar om bakgrund och den nyligen framtagna förstudien samt vad som förväntas hända framöver.

Plats: Hus 28, Kungl. Konsthögskolan, Holmamiralens torg 8, Skeppsholmen. Mindre hus vid vattnet, söder om Konsthögskolans huvudbyggnad.

Frågor: Ställs till johan.ahnborg@aop.se. Anmälan sker senast fredag den 4 december.

Anmälan:

Fel: Kontaktformulär hittades inte.