Måndag den 11 maj, kl 18

Kungliga Konsthögskolan, Skeppsholmen

1900-talets offentliga konst är ett antikvariskt område som ingående har undersökts inom Riksantikvariatets forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) för kulturmiljöområdet och satsningen på det moderna samhällets kulturarv. En av slutsatserna inom projektet har varit att kunskap om både offentlig konst och kulturmiljövård är nödvändig för att olika aktörer aktivt och framgångsrikt ska kunna verka för att bevara detta kulturarv för framtiden.

Projektet Offentlig konst – Ett kulturarv initierades av Statens konstråd och har genomförts i samarbete med Skissernas museum vid Lunds universitet, Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet och Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

Karin Hermerén, utredare, konservator och författare till Offentlig konst – ett kulturarv på uppdrag av RAÄ och Statens Konstråd diskuterar projektet, dess genomförande och resultat.

 

Frågor besvaras av Anna Brandi, kulturvard@annabrandi.se, mob 076 560 32 42