Föreläsning av Stefan Günther
Lördag 11 februari, kl. 10–12

Gunnebo strax utanför Mölndal är en av de mest påkostade herrgårdarna från den gustavianska tiden som finns i hela landet. Från 1996 pågår här en uppmärksammad satsning för att utveckla och levandegöra den historiska miljön. Projektet ”Gunnebo – åter till 1700-talet” syftar till att restaurera och återskapa Gunnebo med utgångspunkt från C.W. Carlbergs bevarade ritningar.

Det rikt dekorerade orangeriet förföll och revs omkring 1830. En rekonstruktion påbörjades 2013 och planeras stå klar 2018. Carlbergs ritningar, projektering ned i minsta detalj, forskningsseminarier och att bevara kulturmiljövårdens hantverk är viktiga delar i projektet.

Parallellt restaureras slottets exteriör och förlorade delar rekonstrueras. Frågan om Gunnebos ursprungliga färgsättning engagerar i Göteborg och i april 2016 hölls ett offentligt internationellt forskarseminarium. Den slutgiltiga kulören tas fram i samarbete med Riksantikvarieämbetet i början av 2017.

Arkitekturhistoriker och slottsarkitekt Stefan Günther berättar om restaureringen av orangeriet och slottets fasader.

Plats: Hus 28, litet gult hus bakom Kungliga Konsthögskolan, vid vattnet, Skeppsholmen. Adress: Holmamiralens torg 8, Stockholm.

Anmälan: cecilia@kkh.se, senast onsdag 8 februari.

Kostnad: 50 kr. Kaffe/te och fralla serveras.

Samarrangemang med Bebyggelsehistoriska föreningen.