Riddarholmen och dess byggnader är ett landmärke i staden och en symbol för Stockholm. Holmen har mycket stora kulturhistoriska värden och är en viktig del av stadsmiljön. Hit kommer förutom stockholmarna både svenska och utländska besökare. Riddarholmen är samtidigt arbetsplats för mer än 1200 personer.

Lotta Lehmann berättar om de senaste 10 årens programarbete kring Riddarholmen och den pågående förnyelsen av utomhusmiljön med gator, torg och kajer. Det blir prat om stadsmönster och trafik – gående, cyklar, bilar, bussar och båtar. Vi tittar på belysning, stenläggningar, möbler och träd. Och under oss har vi inte bara medeltidens klosteranläggning utan också flera generationer ledningar och den färska Citybanan.

Syftet med projekten för Riddarholmens yttre miljö är att utifrån vision och mål för Riddarholmen underhålla och förnya den yttre miljön till glädje och nytta för allmänhet, turister, hyresgäster och förvaltning. Se mer på SFV:s hemsida: https://www.sfv.se/sv/fastigheter/sverige/stockholms-lan-ab/riddarholmen/fordjupning/vision-riddarholmen/vision-riddarholmen/

Vi kommer att vara utomhus så vi hoppas på bra väder och garderar med bra kläder. Efteråt kan det passa med en fika eller törstsläckare i trakterna.

 

Datum: Torsdag 31:a maj kl 16:30

Plats: Samling vid Birger Jarls staty

Anmälan till visningen: Elsa.notstrand@noting.se