Den 15:e mars är det årsmöte för sällskapet för restaureringskonst.
Plats: Villa Adolfsberg, Wivalliusgatan 25, Stockholm.

FOTOGRAF: Petersens, Lennart af.
Stockholms stadsmuseum, Sweden

 

Mer information, dagordning, verksamhetsberättelse samt möjlighet att anmäla sig för seminarie samt efterföljande mingel och middag kommer att publiceras på vår hemsida senast 3 veckor innan årsmötet. Platserna för seminarie och middag kommer vara begränsat till 80 personer. Det gäller också att man är medlem dvs har betalat in årsavgiften för 2024.

För betalning av årsavgiften se:
https://sallskapet.eu/om-foreningen/medlemmar/

Vi kommer att som ett försök att sända årsmötet (inte seminariet) via videomöte. Länk till detta kommer publiceras på hemsidan och endast vara tillgänglig för medlemmar.
Medlemmar som deltar via video kommer inte att ha möjlighet att ställa frågor och kommer inte att kunna delta utan endast lyssna av mötet av IT-praktiska skäl.
Vi gör detta som ett test för att därefter utvärdera kvaliteten på ett sådant videomöte. Är det tillräckligt bra kommer vi överväga möjligheten att eventuellt sända seminarie eller andra event via video i en framtid.

Mer information kommer inom kort.

 

/Styrelsen