Onsdag 13 oktober, kl 17-20. Konstakademin, Fredsgatan

Välkommen till en fri fortsättning på det corona-inställda årsmötesseminariet från förra året med tema hållbarhet och kulturmiljö. Fyra föredragshållare denna kväll ger oss några olika perspektiv och visar på bredden i området. Möjlighet till frågor och diskussion och avslutning med mingel i caféet.

16.30-17.00       Registrering

17.00 -17.10      Inledning

17.10-17.35       Robert Danielsson – Ödehusräddning som folkrörelse

Byggnadsvårdaren Robert Danielsson har gjort ödehusräddning till en folkrörelse genom facebookgruppen Jag räddade ett ödehus! Med mer än 30.000 medlemmar. Danielsson berättar om hur något ratat och skuldbelagt har kommit att bli symbolen för framtidstro och miljömedvetande.

17.40-18.05       Urban Nilsson – Berättelsen om staden som byggdes i en skärgård

Bergsformationer som en fysisk och kulturhistorisk resurs i stadsmiljön – eller berättelsen om staden som byggdes i en skärgård. Förekomsten av berg i staden är en kulturhistorisk kvalitet och fysisk resurs som avlägsnas i rask takt pga aktuella stadsutvecklingsprojekt. Bebyggelseantikvarie Urban Nilsson från Nyréns Arkitektkontor talar på temat utifrån exemplet Södermalm, Stockholm.

 

18.10-18.35       Paul Kvanta – Kulturhistoria vs hållbarhet?  – målkonflikter i praktiken

Paul Kvanta, arkitekt SAR/MSA, Ahrbom & Partner, ger oss inblickar i det vardagliga arbetet att som arkitekt sammanväga antikvariska värden och högt ställda miljöambitioner i några av våra mest älskade byggnader; intressen som ömsom sammanfaller, ömsom krockar.

18.40-19.05       Torun Hammar – Paradigmskifte?

Vad händer när nybyggnad slutar vara norm för arkitekturen? Under 100 år har nybyggnadstakten varit högre än någonsin under människans historia. När råvarutillgången minskar och klimatfrågan ställer krav på förändringar i vårt beteende kommer även synen på våra befintliga byggnader att behöva utvecklas. Men hur påverkar det vår bransch? Torun Hammar, arkitekt SAR/MSA, ordförande, berättar om arbetet i Sveriges Arkitekters Kulturmiljöråd.

19.05-19.25       Diskussion och frågor

19.30-20.00       Mingel med vin, must och snittar

Anmälan: senast tisdag 5 oktober till lotta.alvestam.wahlund@mainab.se

Kostnad: 175 kr. Har du redan betalt? Ni som anmälde er och betalade men sen inte deltog i årsmötet 2020 behöver inte betala för detta seminarium! Ni har dessutom förtur denna kväll. Max deltagare 80 st.
Är du osäker på om du har betalat tidigare, fråga lotta.alvestam.wahlund@mainab.se

Betala gärna i förväg: Bankgiro 790-5151, konto SHB 6109-986 626 848 eller Swish 1234 12 03 41.
Glöm inte att ange namn.

Plats: Konstakademiens hörsal, 1 tr, Fredsgatan 12, Stockholm

 

Program Seminarium Sällskapet 13 oktober 2021

Första sidan Foto: Johan Eldrot