Stadsvandring – samling vid fontänen i Fatbursparken kl. 16.50 tisdag 28 maj 2019

Program

17.00 Den europeiska stadens återfödelse. Vandring i Södra stationsområdet med arkitekt Johan Janssen som ciceron. Fatbursparken vid fontänen.

18.20 Nedslag 1, besök hos Walleniusrederierna i Walleniushuset inkl. kaffe i fartygsinteriören Atlantic Song (35 min), arkitekt Jens Jenslin presenterar huset. Swedenborgsgatan 19.

19.00 Nedslag 2, besök i Söderhallarna och Björkhallshuset vid Medborgarplatsen (20 min), byggnadsantikvarie Maria Wannberg presenterar och reflekterar över fastighetens kulturhistoriska värde. Medborgarplatsen 3.

OBS Anmälan görs genom att betala 47 kr i förväg dock senast 24/5 till bankgiro 790-5151 eller genom swisch till 1234 12 03 41.

Kaffe och tilltugg ingår.

Maxantal 25 personer.

Vid frågor kontakta urban.nilsson@nyrens.se.