Missa inte detta unika tillfälle att studera Albertus Pictor från ställning inne i Kumla kyrka.

Rundresa till Sala sockenkyrka, Kumla och Härnevi kyrka

Välkommen på en rundresa där vi tittar närmare på tre kyrkor som dekorerats av Albertus Pictors verkstad. Konsthistoriker Pia Bengtsson Melin som skrivit avhandlingen “Fåfängans förgänglighet. Allegorin som livs- och lärospegel hos Albertus Pictor” berättar om målarna och målningarna i Sala sockenkyrka, Kumla och Härnevi kyrka. Målerikonservator Misa Asp redogör för pågående konserveringsarbeten i Kumla kyrka där en sällsynt möjlighet även finns att se målningarna på nära håll från ställning. Slutligen berättar arkitekt Sune Lindkvist om planerad restaurering i Härnevi kyrka.

Kort om Albertus: En av vårt lands mest kända medeltida kyrkomålare. Han var som mest aktiv i Mälardalen under 1400-talets senare hälft. Idag finns 39 målningssviter av hans verkstad bevarade och av dessa är Kumla kyrka och Härnevi kyrka bland de bäst bevarade eftersom de aldrig varit överkalkade.

Resa: 11.e mars, ungefärlig tid 10:00-15:00. Samåkning i egna bilar, meddela om du har egen bil eller om du vill ha plats i bil, så hjälper vi till att planera samåkning. Ungefärlig restid från Stockholm: 1h och 40 min.
Första anhalt är Sala sockenkyrka. (Med reservation för ändring i programmet.)

Lunch och fika: Medtag egen fika och lunch. Det finns möjlighet att äta (och värma mat för den som vill) inne i församlingshemmet i Kumla kyrka.
Bokning: elin_lundmark@yahoo.com senast 7 mars.