Vi kommer att berätta om bakgrunden till projektet Liljevalchs+, den nya tillbyggnaden av Liljevalchs konsthall på Djurgården. Där vi börjar med den inledande tävlingen om tillbyggnaden, och effekten den gav, på behovet av grundförstärkningar och ombyggnadsarbeten av de befintliga byggnaderna som utgör Liljevalchs konsthall och café-/restaurangdelen Blå porten från 1916. Vilka båda är ritade av Carl Bergsten, och har med tiden blivit ansedda som den moderna arkitekturens genombrottsverk i Sverige. Utifrån detta går vi avslutningsvis in i tillkomsten av den nya tillbyggnaden Liljevalchs+.

Plats: Liljevalchs konsthall, Djurgårdsvägen 60, Djurgården, Stockholm

Tid: Kl 17:30 Torsdagen den 30/9 2021. Samling vid entrén.

Visningen hålls av Niklas Carlén, arkitekt SAR/MSA, Uppdragsledare och Kontorschef på Wingårdhs Stockholm samt byggnadsantikvarie Magnus Rönn

Anmälan: senast tisdag 28 september till lotta.alvestam.wahlund@mainab.se
Kostnad: 100 kr. Museet är även öppet efter visningens slut. Då kan de som deltagit i visningen för sällskapet besöka utställningen i egen takt.
Betala i förväg: Bankgiro 790-5151, konto SHB 6109-986 626 848 eller Swish 1234 12 03 41.
Glöm inte att ange namn.

Max deltagare 40 st.

Frågor besvaras av: maria.reuterskiold@forsen.com