Tid: Måndagen den 20 april kl. 9.00–12.30

Plats: Nordiska museet
 

Sällskapet för restaureringskonst, Skansen och Gunnebo slott och trädgårdar bjuder in till ett seminarium med några av Sveriges främsta specialister på vårdprogram och vård- och underhållsplaner. Vårdprogram och underhållsplaner är viktiga redskap i förvaltningen av det byggda och gröna kulturarvet. Svenska Kyrkan, SFV, RAÄ, UU och Mats Fredriksson talar om utformning, utvärdering och användning av planer sett ur olika perspektiv och hur de implementeras i drift och förvaltning. Skansen och Gunnebo diskuterar sin förvaltning och planering av restaureringsarbeten. Seminariet utgörs av föreläsningar och avslutas med en frågestund och diskussion.

Program

9.00–9.05      Jeanette Frondell & Stefan Günther, arkitekter på Skansen & Gunnebo

Inledning

 

9.05–9.30      Mats Fredriksson, arkitekt SAR/MSA, Fredriksson arkitektkontor

Tankar kring förvaltningsdokument för byggnadsminnen

Erfarenheter från arbete med mallar för stat, kyrka och länsstyrelser

 

9.30–10.00    Rickard Isaksson, kulturarvssamordnare, Svenska Kyrkan

Om Svenska Kyrkans arbete med vård- och underhållsplaner

 

10.00–10.20  Camilla Altahr-Cederberg, utredare, kulturvårdsavdelningen, RAÄ

Vårdplanering – hur göra? Om RAÄ:s förstudie kring vård- och underhållsplanering

 

10.20–10.40  Kaffepaus

 

10.40–11.10  Elisabet Jermsten, kulturarvsspecialist, SFV

Om SFV:s mall och arbete med vårdprogram

 

11.10–11.40  Derek Worthing, researcher at Uppsala University

Conservation Management Plans – a UK perspective

 

11.40–12.00  Jeanette Frondell & Stefan Günther, arkitekter på Skansen & Gunnebo

Om Skansens och Gunnebos planer för vård av byggnader

 

12.00–12.30  Avslutande diskussion och frågestund.

 

Anmälan: till stefan.gunther@gunneboslott.se

 

 

Seminariet hade 77 deltagare på Nordiska Museet.