Visning ArkDes: dess samlingar och bibliotek
Vad finns där?

DSC05059

Tisdag 19 januari kl 18.00

Framtiden för Arkitektur- och Designcentrum är i början på det nya året 2016 oklar. Än mer oklart är vad som ska hända med samlingarna och biblioteket. Frågan har ställts på sin spets sedan utredningen Gestaltad livsmiljö överlämnades till kulturministern i oktober förra året, vari det föreslås att ArkDes skiljs från sina samlingar och omorganiseras för delvis nya uppgifter. Vad händer med den stora ritningssamlingen innefattande bl a Gunnar Asplunds 26.000 ritningar? Vad händer med boksamlingen, som innehåller mycket material från samlingar, och är ett av landets förnämsta arkitekturbibliotek?

Frida Melin, intendent för samlingarna, presenterar samlingarna som omfattar alla typer av arkitekturritningar, fotografier och modeller i första hand från 1850-tal fram till nutid, dock med betoning på 1930-talet och därpå följande decennier. Bibliotekarie Lena Biörnstad Wranne ger oss en orientering om den omfattande boksamlingen. Vi bereds möjlighet att ställa frågor.

Ett samarrangemang med Bebyggelsehistoriska föreningen vid Stockholms universitet.

Samling huvudentrén Moderna Museet och ArkDes, Skeppsholmen. Max 30 st. Kostnad 50 kr.

Frågor ställs via e-post till cecilia@kkh.se.

Anmälan

Fel: Kontaktformulär hittades inte.