Sällskapet för restaureringskonst har nu möjligheten att besöka Celsingarkivets lokaler i Gamla Stan, Stockholm. Arkivet är en del av Peter Celsings tidigare arkitektkontor och här finns ca 30 000 skisser, ritningar och gouacher, samt en stor mängd modeller och prototyper. Vi kommer att få en lite extra visning av Celsing som restaurerings- och ombyggnadsarkitekt t.ex. i Uppsala Domkyrka, Operan, Dramaten, Carolina Rediviva, Enskilda Banken.

Visas av intendent och arkitekturforskare Johan Örn, som i sin doktorsavhandling, bl a behandlar Peter Celsings arkitektur.

Datum: Tisdagen den 13:e oktober

Tid: kl. 17:00-19:00. Viss tid att dröja sig kvar kommer att finnas för den extra intresserade.

Adress: Kornhamnstorg 49, 3 tr (inne i gången)

Kostnad för inträde: 50 kr. Betalas kontant på plats eller via postgiro 40 71 07-2 , märkes då tydligt med ”Celsingarkivet”

(kvitto utgår ej denna gång då summan är så pass liten)

Max antal deltagare: 20 st

Frågor besvaras av Elsa Notstrand, elsa.n@aq-arkitekter.se

Fel: Kontaktformulär hittades inte.