Bild ovan: Johan Bohlin

 

Sällskapet för restaureringskonst ordnar en rundvandring på Drottningholms slott med slottsarkitekt Erland Montgomery.
Vi får se delar öppna för allmänheten och några som inte är det, och höra Erland berätta om de insatser som utförts under hans år på Drottningholm.

 

VISNING FULL

Max 18 deltagare

Tid: Lördagen den 9:e april kl. 9:45

Plats: utanför grinden till sjösidans huvudentré.

Fler frågor från deltagare som anmält sig ställs till david.hanson@aix.se

 

Foto (första sidan): Peder Lindbom