Gunnebo slott

Visning av Gunnebo orangeri och slott

När: Fredag 30 september 2022 kl.14–16

Gunnebo slott och orangeri uppfördes 1782–1796 efter ritningar av Göteborgs stadsarkitekt Carl Wilhelm Carlberg. Stefan Günter har sedan 2012 varit slottsarkitekt och projektledare för rekonstruktionen av Gunnebo orangeri och restaureringen av Gunnebo slott. Vid denna visning ligger fokus på det nyligen invigda orangeriet som har rekonstruerats med utgångspunkt från 15 originalritningar av Carl Wilhelm Carlberg och 300 nya ritningar. Samtidigt visas pågående restaureringsarbeten i slottets interiör.

Stefan Günther visar Gunnebo orangeri och Gunnebo slott.

Antal deltagare: OBS! Högst 25 deltagare av brandskäl.
Anmälan till:  magnus.almung@tengbom.se

Var: Visning börjar vid orangeriet kl. 14 med kaffepaus innan vi avslutar i slottets interiör ca kl. 15–16.